Privacyverklaring

Als je gebruik maakt van diensten van Nicole de Haan Dietist dan worden bepaalde gegevens genoteerd. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Nicole de Haan Dietist gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom is dat nodig?

Nicole de Haan Dietist heeft je persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een passend dieetadvies te kunnen geven. Ook voor de facturatie zijn basisgegevens nodig, zodat de zorgverzekering kan zien dat de zorg aan jou is verleend. Gegevens die ik daarvoor niet nodig heb, zal ik dan ook niet uitvragen.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat noteer ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?

Nicole de Haan Dietist bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Nicole de Haan Dietist deelt in principe nooit gegevens met derden. Alleen in gevallen waarin terugkoppeling naar andere zorgverleners (zoals je huisarts) nodig is, zal ik pas na overleg een uitzondering hierop maken.

Nicole de Haan Dietist zal je gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Nicole de Haan Dietist een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Nicole de Haan Dietist blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nicole@dehaandietist.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Nicole de Haan Dietist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op. Ook als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Nicole de Haan Dietist zelf.


Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.