Tarieven en Vergoeding

Voor persoonlijke begeleiding werk ik met videobellen. Het eerste consult duurt 45 minuten en de vervolgconsulten 30 minuten. Het uurtarief is € 75,00 en wordt in de factuur afgerond op kwartieren. Voor adviesopdrachten geef ik een offerte af na een orienterend gesprek.

Zorgverzekering

Ik heb geen contracten afgesloten met verzekeraars. Je ontvangt van mij na het consult een factuur die je na betaling zelf bij je zorgverzekeraar kunt indienen. Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt per kalenderjaar maximaal drie uur dieetadvies wanneer sprake is van medische indicatie. Hierbij is voor volwassenen wel de regeling 'eigen risico' van toepassing. Sommige zorgverzekeraars vergoeden niet het hele bedrag. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar voor de hoogte van de vergoeding. Afhankelijk van je polis wordt 65-100% van de rekening vergoed.

Mogelijk krijg je binnen een aanvullend pakket meer uren vergoed, in dat geval wordt de zorg ook niet van het eigen risico afgehaald. Check dit altijd bij uw zorgverzekeraar.

De diëtist is direct toegankelijk. Dat betekent dat je een afspraak kunt maken met en zonder verwijzing van de huisarts. Voor sommige zorgverzekeraars is een verwijsbriefje echter een voorwaarde voor vergoeding van consulten. Check dit vooraf altijd even om verrassingen te voorkomen.

 

Bij verhindering dient de afspraak minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Wanneer dat niet of te laat gebeurt, wordt de behandeltijd in rekening gebracht. Een en ander staat toegelicht in de behandelvoorwaarden.